Genevieve Sara

Genevieve Sara merupakan seorang pelajar dan ahli di PEDi Taee. Beliau merupakan pelajar yang aktif dalam tarian dan pelajaran. Beliau sering mengunjungi PEDi untuk mendapatkan bahan ilmiah bagi mengulangkaji pelajarannya. Bukan itu sahaja, beliau tidak segan untuk bertanya dengan staff PI1M jika tidak tahu menggunakan komputer dan mencari maklumat.

Beliau juga sering menggunakan Microsoft Word untuk membuat jadual ulangkaji, melukis menggunakan komputer dan mengunakan Microsoft Publisher untuk membuat poster. Staff PEDi juga banyak membantu beliau dalam mengajar cara yang betul menggunakan komputer untuk tujuan pembelajaran,