(PEDi) Meradong : Penolong Pengurus

Jawatan : Penolong Pengurus
Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi) Meradong, Bintangor, Sarawak
Tarikh tutup : 02 Julai 2022

Minimum DIPLOMA:
Pengurusan Perniagaan/ Sains Kemasyarakatan/ Teknologi Media
Digital/ Sains Komputer/ Teknologi Maklumat/ Programming &
pelbagai bidang.

Sila email resume lengkap, tempat permohonan & “cover letter” beserta sijil-sijil berkaitan ke:

hcd-pi1m.my@nera.net