(PEDi) PPR Bandaria Park : Rakan Digital

Jawatan : Rakan Digital
Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi) PPR Bandaria Park, Bintulu, Sarawak
Tarikh tutup : 30 Jun 2022

Minimum IJAZAH SARJANA MUDA
Pengurusan Perniagaan/ Keusahawanan/ Pemasaran/ Sains Sosial/ Teknologi
Media Digital/ Sains Komputer/ Teknologi Maklumat

Kriteria:
Mempunyai kemahiran asas Komputer
dan ICT
Mempunyai kemahiran asas dalam
penggunaan platform digital bagi
perniagaan “e-commerce platform”
Mempunyai kemahiran komunikasi dan
interaksi interpersonal
Mempunyai berkemahiran dalam
membimbing dan memberi latihan serta
kreatif dalam mempelbagaikan alternatif
dan kaedah bimbingan komuniti
Keutamaan diberikan kepada penduduk
tempatan
Mempunyai kenderaan sendiri dan lesen
sah B2 / D
Berumur 35 tahun kebawah

Faedah:
Peluang latihan untuk peningkatan
kerjaya
Cuti tahunan
EPF
SOCSO

Hantar resume ke:
hcd-pi1m.my@nera.net